O kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Fundamentem mojej działalności jest gruntowna wiedza, poparta doświadczeniem zdobytym podczas pracy w sądownictwie powszechnym, administracji publicznej oraz kancelarii adwokackiej.
W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej miałam do czynienia z niejedną trudną i skomplikowaną sprawą. Z doświadczenia wiem, jak istotny dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy jest właściwy sposób jej poprowadzenia. Dlatego w swojej działalności opieram się na indywidualnym podejściu do każdego Klienta, osobiście angażując się we wszystkie podejmowane w imieniu Państwa czynności.

Adwokat Małgorzata Rozmarynowska – jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończonego z oceną bardzo dobrą. Od 2008 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 2013 roku jest Arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Elektronicznym Depozycie Papierów Wartościowych.
Odbyła roczne studium prawa rosyjskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Współpracowała jako ekspert z zakresu prawa rodzinnego z fundacją pożytku publicznego mającą siedzibę w Poznaniu. Posługuje się językiem rosyjskim i angielskim.